(/?q=Cerebral abscess&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)