(/?q=GLUT1&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)