(/?information-type=oppslagsverk&information-type=retningslinjer&information-type=pasientinformasjon&information-type=artikler&information-type=behandlingsanbefalinger&information-type=databaser&information-type=faglige-rad&information-type=fagprosedyrer&information-type=forgiftninger&information-type=kurs&information-type=legemidler&information-type=lover-og-regler&information-type=metodevarsel&information-type=metodevurdering&information-type=oppsummert-forskning&information-type=organisasjoner&information-type=oversiktsartikkel&information-type=pakkeforlop&information-type=rapporter&information-type=rundskriv&information-type=statistikk&information-type=tidsskrifter&information-type=veiledere&information-type=verktoy&information-type=videoer&information-type=annet&q=Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall (Malign migrerende partiel epilepsi i spedbarnsalder (MPEI)))