(/?information-type=annet&q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning)