(/?information-type=metodevurdering&q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning)