(/?information-type=oversiktsartikkel&q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning)