Alderspsykiatri

Aktuelt

Ny kampanje om eldre og alkohol (ROP)

Hvor mye er én alkoholenhet? Hvilke helseeffekter har alkohol for eldre? En ny kampanje rettet mot folk over 60 stiller spørsmål og gir svar.

(https://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse/Alderspsykiatri)