Aktuelt

Egen ressursside om angst

Klikk deg inn på angst-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser til hjelp i behandling ved angstlidelser. På siden finner du også norske fagnyheter for feltet.

Nytt fra UpToDate: Yoga i behandlingen av generalisert angstlidelse

Yoga tilbys ofte som en tilleggsbehandling mot angst, men forskning av høy kvalitet som viser effekt på helse, er begrenset. Oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry gjengir i januar 2021 resultatene fra en fersk undersøkelse om bruk av yoga ved angst.

(/Psykisk-helse/Angst)