Selvmord og selvskade

Aktuelt

Psykisk helse og førerkort

Førerkortveilederen har en egen seksjon om psykiske lidelser. Der er det ett krav som er overordnet.

(https://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse/Selvmord-og-selvskade)