Selvskading og selvmord – veiledende materiell for kommunene om forebygging

Sist faglig oppdatert: 27. april 2021

Innholdet i tjenestetilbudet

Organisering av tjenestetilbudet

Forebygging av selvmord og selvskading bør skje på ulike arenaer samtidig

Fakta om selvskading, selvmordsforsøk og sosial overførbarhet/smitte