Spiseforstyrrelser

Aktuelt

Her finner du retningslinjer og pakkeforløp for spiseforstyrrelser

En nasjonal faglig retningslinje fra 2017, og et pakkeforløp for spiseforstyrrelser for barn og unge fra 2018 (oppdatert 2020) er sentrale ressurser for behandling av spiseforstyrrelser i Norge.  Helsebiblioteket peker i tillegg til internasjonale ressurser – og du finner alt på én side. 

Nytt fra UpToDate: Ernæringsbehandling ved anoreksi

Høyere kaloriinnhold i kostbehandlingen ga bedre resultater hos inneliggende pasienter med anoreksi i en amerikansk studie. Konklusjonen er nå inkludert i oppslagsverket UpToDate, som er gratis tilgjengelig for helsepersonell i Norge.

Egen side for deg som arbeider med spiseforstyrrelser

Klikk deg inn på Spiseforstyrrelser-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med spiseforstyrrelser. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(/Psykisk-helse/Spiseforstyrrelser)