Spiseforstyrrelser

Aktuelt

Nytt fra UpToDate: Ernæringsbehandling ved anoreksi

Høyere kaloriinnhold i kostbehandlingen ga bedre resultater hos inneliggende pasienter med anoreksi i en amerikansk studie. Konklusjonen er nå inkludert i oppslagsverket UpToDate, som er gratis tilgjengelig for helsepersonell i Norge.

Egen side for deg som arbeider med spiseforstyrrelser

Klikk deg inn på Spiseforstyrrelser-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med spiseforstyrrelser. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Nytt verktøy på norsk for spiseforstyrrelser

EDA-5 er et verktøy til diagnostisering av spiseforstyrrelser hos personer som er 16 år og eldre. Det er basert på DSM-5 kriteriene, og det bør kun brukes av behandlere som har kompetanse til å gjøre diagnostiske vurderinger av spiseforstyrrelser.

(/Psykisk-helse/Spiseforstyrrelser)