Forgiftninger

Giftinformasjonen

Pepperspray - behandlingsanbefaling ved forgiftninger

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2020. 

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Begrepet pepperspray brukes her om tåregass som består av planteekstrakt (Oleoresin capsicum, OC) fra planter i slekten Capsicum. Denne slekten omfatter blant annet chilipepper. Innholdet av OC i produktene varierer i mengde. De aktive komponentene er capsaicinoider, for eksempel capsaicin. Etanol og propylenglykol brukes ofte som løsningsmidler i sprayene, da OC er lite vannløselig. I noen land har OC blitt erstattet av «syntetisk capsaicin», PAVA (pelargonic acid vanillylamide). Disse håndteres på samme måte som tåregass med OC.

Pepperspray gir i hovedsak forbigående irritasjonssymptomer fra øyne, slimhinner og hud. Andre tåregasser som gir irritasjonssymptomer er blant annet CS (klorobenzyliden malononitril), se Tåregass,CS - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Enkelte tåregassprodukter kan inneholde kombinasjoner av gasser. Kontakt Giftinformasjonen ved spørsmål om andre tåregasser.

Virkningsmekanisme

Capsaicin aktiverer reseptorer på sensoriske nevroner og setter i gang en nevrogen inflammasjon, med påfølgende irritasjon og smertefølelse.

Symptomer og kliniske tegn

Generelt

 • Pepperspray gir irritasjonssymptomer fra øyne, slimhinner i luftveier og hud.
 • Symptomene kommer umiddelbart og varer ofte i 30-60 minutter, men kan vare i flere dager.
 • Eksponering gir sjelden alvorlige symptomer, men høye konsentrasjoner og langvarig eksponering kan øke risikoen.

Øyne

 • Direkte kontakt med øyne kan gi intens smerte og irritasjon med svie, rødhet, synsforstyrrelser, stor tåreproduksjon og øyelokkskrampe.
 • Det forekommer hornhinnesår, epiteldefekter, ødem i konjunktiva og overfladisk keratitt.
 • Forbigående redusert sensitivitet ses. Ved gjentatt eksponering kan mer langvarig sensitivitetsnedsettelse ikke utelukkes.

Luftveier

 • Irritasjon i nese, svelg og øvre luftveier oppstår etter direkte kontakt.
 • Inhalasjon kan gi hoste, nysing, rhinorrhea, kortpustethet, bronkospasme og kvelningsfornemmelse.
 • Personer med astma og andre kroniske luftveislidelser kan være mer utsatt for alvorlige luftveissymptomer.
 • For mer informasjon om symptomer og behandling, se Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Hud

 • Ved hudeksponering kan det oppstå brennende smerte, utslett, rødhet, ødem og enkelte tilfeller blemmer. 
 • Nedsatt hudsensitivitet ses, dette kan vare i flere dager.

Andre symptomer

 • Takykardi, agitasjon og angst ses i noen tilfeller.
 • Kvalme, oppkast, diaré forekommer.

Behandling

Vurder behandling på legevakt eller sykehus om symptomene er kraftige eller vedvarende. Personer med øye-, lunge- eller hjertelidelser kan være mer utsatt for alvorlige symptomer. Høye konsentrasjoner og langvarig eksponering kan øke risikoen.

Dekontaminering

Ta av kontaminerte klær, og rengjør hud og hår for å beskytte andre personer og helsepersonell mot sekundærkontaminering. Capsaicin fordamper i liten grad, så kontaminering skjer ved direkte kontakt. 

Øyne

 • Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontaktlinser kan være vanskelig å få helt rene, og bør derfor kastes.
 • Skyll øynene med lunket vann i minst 15 minutter. 
 • OC er lite vannløselig, og er derfor vanskelig å skylle bort. 
 • Ved vedvarende eller kraftige symptomer bør øynene undersøkes av lege eller øyelege.

Luftveier

Hud

 • Skyll og vask huden.
 • Vegetabilsk olje kan også forsøkes for å fjerne rester, da OC er lite vannløselig.
 • Symptomatisk behandling.

Sentrale referanser

 1. Public health response to biological and chemical weapons WHO 2004
 2. Carron P-N, Yersin B. Management of the effects of exposure to tear gas. Clinical review. BMJ 2009;338:b2283
 3. Ballantyne B. Medical management of the traumatic consequences of civil unrest incidents: Causation, clinical approaches, needs and advanced planning criteria. Toxicol Rec 2006:25(3):155-197
 4. Chemical warfare agents: Toxicology and management. Editors: Marrs TC, Maynard RL, Sidell FR. Wiley 2ed.2007
 5. Schep, L. J., et al. (2015). Riot control agents: the tear gases CN, CS and OC-a medical review. Journal of the Royal Army Medical Corps 161(2): 94-99
 6. Rothenberg, C., et al. (2016). Tear gas: an epidemiological and mechanistic reassessment. Annals of the New York Academy of Sciences 1378(1): 96-107
 7. Yeung, M. F. and W. Y. M. Tang (2015). Clinicopathological effects of pepper (oleoresin capsicum) spray. Hong Kong Medical Journal 21(6): 542-552


Relevante søkeord:
Tåregass, pepperspray, peppergass, OC, oleoresin capsicum, capsaicin, PAVA, pelargonic acid vanillylamide, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2014.
Revidert 2020.