Kunnskapsressurser til sykepleier med ansvar for flyktninger i kommunen

Sykepleiere som jobber med flyktninger i kommunen har et bredt spekter av oppgaver. Helsebiblioteket har både kjøpt inn og samlet ressurser som er relevante i denne sammenhengen.

Anne Hilde Røsvik
Publisert 12. januar 2023 | Sist oppdatert 12. januar 2023

Flyktningene en sykepleier da vil jobbe med er folk i alle aldre. Noen kommuner vil nå ha svært mange flyktninger fra Ukraina, men også flyktninger fra for eksempel Syria, Somalia og Eritrea, på mottak og bosatte i introduksjonsperioden på 5 år.

Helsemessige behov

Som helsesykepleier skal hun kartlegge helse og kulturell bakgrunn. Hun må vite hva de har vært utsatt for, slik at hun kan hjelpe dem videre. Mange av jentene og kvinnene fra utsatt områder i Afrika er kjønnslemlestet og kan ha store fysiske plager, i tillegg til det psykiske. Det er også mangel på kjennskap til norske lover og regler blant de nye innbyggerne. 

Mange av flyktningene har behov for prevensjonsveiledning og familieplanlegging. Har de smitte med seg, som tuberkulose, hiv eller hepatitt, må det avdekkes fort. Oppgavene og behovene til dem som jobber med flyktninger er med andre ord svært varierte.

Faglige ressurser flyktningearbeid

Hvordan kan så sykepleiere som jobber med disse problemstillingene finne informasjon på Helsebiblioteket? Vel, på Psykisk helse emnebibliotek og under Retningslinjer og veiledere og finner du Veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, med kartleggingsskjema og informasjon om ulike temaer knyttet til det å være flyktning og de behov og rettigheter til helsehjelp og undersøkelse. Bruker man søket til Helsebiblioteket får man opp lenke til Helsedirektoratets side om Kjønnslemlestelse med pasientinformasjon på flere språk og en del annen informasjon om emnet.

For å finne informasjon om prevensjon kan man gå inn på emnet Seksuell helse og åpne eMetodebok for seksuell helse,https://emetodebok.no/kapittel/. Der er det også informasjon på andre språk

På infeksjonssiden finner vi veilederen fra FHI om vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere, samt lenke til FHI’s temaside om Flyktninger og asylsøkeres helse. Her finnes alt om undersøkelser, screening for tuberkulose, smittevern mm. Generell veileder i pediatri inneholder eget kapittel om undersøkelse av flyktninger. Dette er nyttig pga. det er mange barn blant flyktningene Undersøkelse av adoptivbarn og innvandrerbarn/flyktninger.

Er det ressurser som trengs i arbeid med flyktninger som savnes her, så med gjerne ifra til Helsebibliotekets redaksjon.