Tobakk – kreftfare, risiko for kols, men også sult i utviklingsland

Publiseringsdato 31.05.2023
Tobakk – kreftfare, risiko for kols, men også sult i utviklingsland
En typisk tobakksåker der det kunne vært dyrket mat. Foto: Colourbox.

31. mai er verdens tobakksfrie dag. Hvert år fremhever WHO ulemper ved bruk av tobakk. I år tar de fram bruken av matjord til tobakksdyrking. 

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog

Risiko ved bruk av tobakk er kjent, som utvikling av kreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Helsebiblioteket har gode kilder til diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter som må leve med disse sykdommene.

Men i år har WHO bedt oss alle sette søkelys på en annen problemstilling rundt bruk av tobakk, nemlig det internasjonale solidaritetsperspektivet. Den høye bruken av tobakk i form av snus og røyk beslaglegger store området som kunne vært brukt til å dyrke mat

«Grow food, not tobacco» er slagordet til WHO for årets tobakksfrie dag. WHO er klare på at dyrking av tobakk skader vår helse, bøndenes helse og planetens helse. De skriver også at tobakksindustrien blander seg inn i forsøk på å bytte ut tobakksdyrking med dyrking av mat.

Tobacco growing harms our health, the health of farmers and the planet’s health. The tobacco industry interferes with attempts to substitute tobacco growing, contributing to the global food crisis.”

En av WHOs hovedbudskap er at tobakk dyrkes i 124 land, beslaglegger landareal som kunne vært brukt til å fø mange millioner familier og fører til reduksjon i matsikkerhet i verden.

Nettsiden til WHO for “World No Tobacco Day 2023” inneholder også hjelp til å slutte med tobakk.

WHO har gitt ut en omfattende, men svært lettlest, rapport med grafer og bilder som viser hvordan tobakksindustrien påvirker fattige land.

Til slutt fremhever vi noen av kildene Helsebiblioteket har for å minimere konsekvensene av røyk og snus, samt veiledning for å slutte:

Retningslinjer og veiledere

Oppslagsverk

BMJ Best Practice

UpToDate