Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023 Skriv ut

Epidemiologi

Forløpstider

Diagnostikk og utredning

Malignt pleuralt mesoteliom (C45)

Palliasjon

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene

Vedlegg