Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Sist faglig oppdatert: 09. april 2024

Epidemiologi

Diagnostikk og utredning

Malignt pleuralt mesoteliom (C45)

Palliasjon

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene