Kunnskapsbasertpraksis.no

Om nettressursen

Kunnskapsbasertpraksis.no drives i samarbeid mellom Folkehelsinstituttet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Oslo.

Nettressursen er konstant under utvikling, og vi mottar gjerne tips til forbedring og spørsmål. Kontakt redaktøren.

Mer om nettressursen