Bronkiolitt

Bronkiolitt er en infeksjon i luftveiene hos babyer og små barn. Infeksjonen kjennetegnes av at luftveiene blir trangere og at barna blir tunge i pusten. Bronkiolitt er sjelden alvorlig, og de fleste blir friske uten innleggelse på sykehus.
Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 19. februar 2021 | Sist oppdatert 19. februar 2021

Hva er bronkiolitt?

Bronkiolitt er en infeksjon i de små luftrørene i barnets lunger. Disse luftrørene kalles bronkioler, noe som forklarer tilstandens navn.

Bronkiolitt gir slimdannelse og hevelse og fører til at barnet strever med pusten. Infeksjonen skyldes vanligvis et virus som heter RS-virus og rammer i hovedsak barn under to år. Omtrent 1 av 30 babyer får bronkiolitt før de blir ett år gamle. Infeksjonen er vanligst i vinterhalvåret.

Symptomer

Symptomene på bronkiolitt er vanligvis ikke alvorlige. Barnet kan ha en kraftig forkjølelse, rennende nese, pipelyder og hoste. Det kan også ha lett feber. Noen barn får imidlertid mer alvorlige pusteproblemer.

Du bør oppsøke lege raskt dersom barnet:

  • Har blåaktig farge på leppene eller huden
  • Puster fort eller har utspilte nesebor
  • Har uttalt tungpustethet eller er tett i brystet
  • Bruker mye krefter på å puste eller slutter å puste i noen sekunder
  • Strever med å spise eller drikke

Behandling

Barn med bronkiolitt kan vanligvis behandles hjemme. Hvis barnet ellers er friskt, anbefales det ofte at du gir barnet rikelig med væske og lar det hvile. Dersom barnet har smerter og mye ubehag av feber, kan du gi paracetamol-mikstur eller stikkpiller.

Kortisonbehandling er ikke anbefalt.

Behandling på sykehus

Kontakt lege dersom barnet ikke får i seg nok væske eller får problemer med pusten. Får barnet pusteproblemer kan det bli nødvendig med tilførsel av ekstra oksygen på sykehus. Det gis gjennom en slange som festes til barnets nese eller gjennom en slags hette over hodet. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan barnet en sjelden gang trenge respiratorbehandling. En respirator er en pustemaskin, som hjelper barnet med å puste. Bare 1 av 50 barn som kommer på sykehus for bronkiolitt trenger dette.

Noen barn trenger intravenøs væske, altså væske som går fra et drypp og gjennom en nål i en blodåre. De dårligste barna kan få mat gjennom en sonde gjennom munnen og ned i magen. Dette kalles sondeernæring.

En sjelden gang blir svært dårlige barn behandlet med antivirale midler, men det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon på effekten av disse. Legemidlene kan også ha bivirkninger.

Forebyggende behandling

Palivizumab er et legemiddel som stimulerer kroppens evne til å bekjempe virus som gir bronkiolitt. I vintersesongen kan visse grupper av sårbare barn få denne behandlingen månedlig. Dette gjelder for tidlig fødte barn (premature), alvorlig hjerte- eller lungesyke barn eller barn med svakt immunsystem.

Prognose

Små barn med bronkiolitt blir vanligvis bedre uten legebehandling i løpet av noen dager. Selv om barnet skulle trenge sykehusbehandling, er det ofte tilstrekkelig med overvåkning av pust, væske- og næringsinntak. Barn som må på sykehus kan lettere bli tung i pusten ved luftveisinfeksjoner senere. De fleste vokser dette av seg i 13 års alderen.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.