Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en komplikasjon av diabetes, og trenger umiddelbar behandling. De fleste blir helt bra etter behandlingen, men tilstanden er alvorlig og kan være dødelig. 

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 21. april 2023 | Sist oppdatert 21. april 2023

Hva er diabetisk ketoacidose?

Diabetisk ketoacidose rammer vanligvis personer med type 1-diabetes. Diabetisk ketoacidose kan også forekomme hos personer som har type 2 diabetes, vanligvis som følge av infeksjon med kraftig feber eller alvorlige hjerteproblemer.

Når insulinnivåene er så lave at kroppen ikke kan ta opp blodsukker, begynner kroppen å bryte ned kroppsfettet for å bruke det som drivstoff. Ketoner er biprodukter av denne fettforbrenningsprosessen, og de begynner å samle seg opp i kroppen. Hvis denne oppbyggingen av ketoner ikke blir behandlet, kan det være skadelig, i verste fall dødelig. Dette kalles diabetisk ketoacidose.

Dersom du har diabetes, kan det oppstå flere typer komplikasjoner hvis blodsukkeret blir for høyt eller for lavt, eller hvis du bruker feil dose eller type legemidler. Ketoacidose er trolig den mest alvorlige av disse komplikasjonene.

Den vanligste årsaken til ketoacidose er når personer med type 1 diabetes ikke tar nok insulin. Dette kan for eksempel skje hvis dosen er for lav, eller hvis du blir syk og slutter å ta insulin som vanlig. Infeksjoner kan også føre til at kroppen trenger mer insulin enn vanlig.

Dersom du er usikker på hvor mye insulin du bør ta når du er syk, kan du spørre legen din om dette. Føler du deg veldig uvel eller du har en infeksjon, bør du søke legehjelp. Det er lurt å ha en plan for blodsukkermåling og insulindosering ved en infeksjon eller annen sykdom.

Noen helsemessige forhold (som hjerteinfarkt og slag) og enkelte legemidler (som kortisonmidler og noen virkestoffer som brukes til å behandle angst og andre psykiske helseproblemer) kan også øke risikoen for å få diabetisk ketoacidose. Et legemiddel som brukes mot diabetes 2, kan også øke risikoen for ketoacidose, selv om blodsukkeret ikke er spesielt høyt.  Disse kalles sglt2- hemmere ( Forxiga og Jardiance er to eksempler). Komplikasjonen kan inntreffe ved en spesiell form for diabetes (LADA-diabetes), men denne komplikasjonen inntrer svært sjelden.

Det kan også inntreffe som det første tegn på diabetes hos personer som ikke visste at de hadde sykdommen.

Symptomer

Bruker du insulin til å behandle diabetes, eller du har et barn som tar insulin for diabetes, bør du være oppmerksom på symptomene på ketoacidose. Symptomene på ketoacidose utvikler seg vanligvis raskt over et par timer.

De vanligste symptomene er:

  • Tisser mye mer enn vanlig
  • Ekstrem tørste, drikker mye
  • Er veldig sulten

Andre symptomer kan være:

  • Svakhetsfølelse
  • Kvalme eller oppkast
  • Magesmerter
  • En fruktig lukt av pusten
  • Forvirring

Dersom symptomene kommer over flere dager, kan du oppleve plutselig vekttap. Bruker du et blodsukkerapparat eller strimler for å teste blodsukkeret eller ketonnivå, kan verdiene være høyere enn vanlig, selv om dette ikke alltid er tilfelle.

Hos lege vil blod og urin bli testet for å kontrollere nivåer av sukker, ketoner og andre stoffer. Du vil også bli spurt om legemidler du bruker, inkludert diabetesmedisiner.

Du kan også trenge andre tester, som for eksempel tester for å kontrollere hjerteslag (EKG) eller røntgenbilde av brystkassen.

Behandling

Diabetisk ketoacidose er en akuttsituasjon hvor de fleste trenger behandling på sykehus. Dersom symptomene er alvorlige, må du kanskje behandles først i en intensivavdeling for en mer detaljert overvåking og testing.

Uavhengig av hvor du blir behandlet, skjer behandlingen i to grunnleggende trinn:

  • Trinn ett: væsketilskudd. Sammen med ketoacidosen blir du dehydrert. Derfor vil du få væsketilskudd som intravenøst (IV) drypp. Dersom blodprøver viser at du har lite av noen viktige mineraler, som for eksempel kalium, kan du også få mineraler intravenøst.
  • Trinn to: insulin. Du vil trenge insulinbehandling for å redusere blodsukkernivået til et riktig nivå. Insulinbehandling for ketoacidose gis gradvis i små doser, slik at blodsukkeret faller sakte. Hvis symptomene er milde eller moderate, vil du sannsynligvis få insulin i små doser som injeksjoner, hver time eller annenhver time. Er symptomene mer alvorlige, vil du sannsynligvis få lavdose insulin som drypp.

Prognose

De fleste blir helt friske av ketoacidose, men komplikasjoner kan inntreffe. Komplikasjonene er vanligvis kortvarige, som for eksempel at blodsukkeret blir for lavt. Dette kan imidlertid korrigeres raskt med sukkertilførsel.

Etter behandlingen må du overvåkes på sykehus en stund, men kan utskrives når du føler deg frisk nok til å spise og drikke normalt.

Før du reiser hjem bør du ha en samtale med lege eller diabetessykepleier om hva som forårsaker ketoacidose og hvordan du kan forebygge at det skjer igjen.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.