Diaré hos barn

Diaré hos barn går som regel over i løpet av en uke, men kan føre til væsketap hos barnet. Det viktigste du kan gjøre for å forebygge dehydrering, er å tilby barnet hyppig med drikke.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 05. mars 2021 | Sist oppdatert 05. mars 2021

Hva er årsaken til diaré hos barn?

Rotavirus har vært en vanlig årsak til diaré hos barn, men nå vaksineres spedbarn født etter 1. september 2014 i Norge. Vaksinen beskytter omtrent 80 prosent av de som vaksineres.

Det finnes mange andre virus og bakterier som kan gi diaré. Diaréinfeksjoner spres lett, spesielt blant småbarn i barnehagen. De fleste barn har hatt diaré minst én gang før de er fem år, men du kan gjøre mye for å hindre infeksjonsspredning.

 Diaré kan en sjelden gang skyldes parasitter, særlig hvis man har vært på turistreise i eksotiske land.

Symptomer

Diaré gir tynn og hyppig avføring, vanligvis mer enn tre ganger daglig. Barnediaré kan også føre til oppkast, magesmerter, lett feber og dårlig matlyst. Diaré går som regel over av seg selv i løpet av noen dager til en uke, uten legebehandling.

Den største faren med diaré er at barn kan miste for mye væske og bli dehydrert.

Symptomer på dehydrering er:

  • Sterk tørste
  • Rastløshet eller irritabilitet
  • Matte innsunkne øyne og innsunken fontanelle (det myke området på babyens hode)
  • Dårlig allmenntilstand
  • Lite urin i bleien

Når bør jeg kontakte lege?

Du bør oppsøke lege raskt hvis barnet har symptomer på dehydrering, er sløv og tisser mindre enn vanlig. 

Har barnet mer enn 38,5 °C i feber, eller blod i avføringen kan dette være tegn på bakterieinfeksjon. Infeksjonen må noen ganger behandles med antibiotika.

Forebygging

Sørg for at alle i familien vasker hendene skikkelig etter toalettbesøk, etter bleieskift, før matlaging og før måltid. Kast bleier på en hygienisk måte. Hold barna dine unna andre syke barn dersom det er praktisk mulig.

Behandling

Selv om diaré vanligvis går over av seg selv uten legebehandling, skal det tas alvorlig fordi barnet kan miste mye væske på kort tid.

Hva kan du gjøre selv?

Når barnet har diaré, må du erstatte væsketapet. Barn kan miste mer væske enn du tror. Gi væske som barnet er vant til og liker i første omgang. Unngå sterkt sukkerholdige drikker, som cola, brus og juice. Disse kan øke risikoen for dehydrering. Gi barnet vanlig mat hvis det er sultent.

Elektrolyttløsning

Dersom diaréen er voldsom og langvarig, kan man gi elektrolyttløsninger for å forhindre at barnet blir dehydrert. Elektrolyttløsning selges på apoteket som pulver eller selvoppløselige tabletter som du fortynner i vann. Det er god dokumentasjon på at elektrolyttløsning bidrar til å forebygge og behandle dehydrering forårsaket av diaré. De har ingen kjente alvorlige bivirkninger, men noen barn liker ikke smaken.

På sykehus kan barnet få elektrolyttløsninger intravenøst, altså fra et drypp gjennom et lite plastrør i armen eller gjennom et rør som går inn i nesen og ned i magen. Begge deler fungerer godt, men det kan være ubehagelig.

Amming og morsmelkerstatning

Hvis du ammer, bør du fortsette med dette. La barnet die ofte og lenge. Hvis babyen fortsatt er tørst eller har mye diaré, gi ekstra væske, som vann eller elektrolyttløsning. 

Dersom babyen får væske av flaske, kan det fortsette med sin vanlige morsmelkerstatning. Ikke fortynn melken. Gi barnet ditt vann eller rehydreringsvæske i tillegg til morsmelkerstatning.

Små slurker hvert femte minutt er bedre enn å prøve å få dem til å drikke mye på en gang.

Legemidler

Antibiotika virker kun på bakterieinfeksjoner, så de hjelper vanligvis ikke ved diaré. Leger anbefaler ikke diarédempende medisiner som loperamid. Disse legemidlene kan ha uheldige bivirkninger for barn.

Andre behandlinger

Babyer som er innlagt på sykehus eller har hatt diaré i lang tid, kan ha nytte av laktosefri melk mens de kommer seg. Laktosefri melk kan være lettere å fordøye for babyer som har hatt diaré. Laktosefri melk skal ikke gis til barn med kjent allergi mot kumelkproteiner. Spør på apoteket om hvilken morsmelkerstatning som passer for barnet ditt.

Prognose

De fleste barn som har diaré, blir bedre i løpet av en uke. Kontakt lege hvis barnet viser tegn på dehydrering, dårlig allmenntilstand, blod i avføringen eller får mer enn 38,5 °C i feber. Dersom barnet begynner å bli dehydrert, kan det bli nødvendig med innleggelse på sykehus for væskebehandling og overvåkning. De fleste barn kommer seg raskt med tidlig behandling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.