Diaré hos voksne

Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager, men legemidler kan brukes i noen tilfeller. Er du svært syk, bør lege kontaktes.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 04. august 2022 | Sist oppdatert 04. august 2022

Denne informasjonen omhandler diaré som skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon.

Hva er diaré?

Kjennetegnet på diaré er løs, ofte vanntynn og hyppig avføring.

Diaré som er forårsaket av en bakterie- eller virusinfeksjon kalles på fagspråket enteritt eller gastroenteritt. Mikrobene kan komme fra infisert vann, mat eller via en annen person med diaré.

Smitte fra person til person skjer for eksempel ved at du berører noe som den syke også har tatt på, før du tar deg til munnen. Da overføres mikroskopiske deler av den sykes avføring. Dette kalles på fagspråket fekal-oral smitte - som betyr "avføring til munn"-smitte. Ved å vaske hendene godt når du har diaré, kan overføring av smitte til andre hindres. En annen vanlig smittevei er at man får i seg forurenset mat eller drikke.

Folk får ofte diaré på reiser i utlandet. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta med diarémedisiner til enkelte reisemål.

Symptomer

Løs, ofte vanntynn og hyppig avføring er det vanligste symptomet. Hyppighet er dels avhengig av inntak av mat og drikke. Oppkast og magesmerter er vanlig, det samme er tørste. Urinen kan bli svært konsentrert og derved mørk, fordi væsketapet gjør deg uttørret (dehydrert).

Væsketap og uttørring er det farligste ved diaré. Det kan gjøre deg sliten, søvnig og i verste fall gi bevissthetstap og død. Diaré er farligere for små barn, syke og eldre mennesker.

Du bør kontakte lege dersom:

  • Diaréen er så kraftig at du ikke klarer å få i deg nok mat og drikke
  • Du har feber og dårlig allmenntilstand
  • Du har blod i avføringen
  • Diaréen ikke gir seg i løpet av en uke
  • Du er helsearbeider eller kokk
  • Du er nylig utskrevet fra sykehus

Det haster å få tak i lege dersom du er så dårlig at du ikke får i deg mat eller drikke. 

Arbeider du i helsevesenet eller som kokk, blir sykemelding ofte lengre enn om du har et annet yrke. Hvor lenge du må være borte er avhengig av hvem og hva du jobber med, hva slags infeksjon du har og om det trengs kontrollprøver for å bekrefte at du er smittefri. Snakk med fastlegen din om dette.

Forebyggende tiltak

Håndvask, spesielt etter du har vært på toalettet og før du skal spise eller drikke, er svært viktig. Hvis man reiser til eksotiske steder med enkle sanitærforhold bør man unngå å drikke eller spise:

  • Isterninger eller springvann
  • Salater og rå mat
  • Kalde dressinger og sauser
  • Buffémat og mat fra gateselgere

Behandling

Det viktigste er å få i seg nok væske. Drikk lite av gangen og ofte. Rent vann sammen med litt sukker og salt fungerer bra. Noen drikker farris med saft eller eplemost. På apoteket kan du kjøpe sukker- og salttilsetning som blandes i vannet. De er laget for å erstatte saltstoffene som du mister med avføringen.

Koffeinholdig og svært søt drikke bør unngås fordi det kan forverre diaréen.

Du bør også prøve å spise små måltider med for eksempel kjeks eller brød selv om du må på do etterpå. Om du ikke får i deg noe næring blir man fort svak.

Legemidler

Diaré skyldes ofte virus, og det er sjelden man behandles med antibiotika. Antibiotika er legemidler som dreper bakterier. Selv diarésykdom som er forårsaket av bakterier går ofte over av seg selv uten behandling med antibiotika.

Overforbruk av antibiotika kan føre til at bakteriene blir resistente dvs. motstandsdyktige mot legemidlene og dermed farligere. I tillegg kan antibiotika gi unødvendige bivirkninger.

Dersom diaréen ikke går over etter en uke, ved dårlig allmenntilstand eller feber, kan det tas en prøve av avføringen. Undersøkelse av avføringen er også aktuelt hvis du jobber med syke mennesker eller mat. Blir det påvist bakterier, kan behandling med antibiotika vurderes. Hvis du er svært syk, er det aktuelt med innleggelse på sykehus.

Det finnes legemidler som demper aktiviteten i tarmen, uten å gjøre noe med årsaken. Forskning viser at legemiddelet loperamid kan avkorte diaresykdommen noe. Legemiddelet kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Legemiddelet bør kun brukes ved sterk diaré, for eksempel før nødvendig hjemreise med fly, og skal ikke brukes av personer under 12 år eller ved blod eller slim i avføringen. Loperamid kan gi bivirkninger som forstoppelse, trøtthet, tørr munn og svimmelhet.

Prognose

Diaré er vanligvis ikke farlig. De fleste blir friske av seg selv uten komplikasjoner, men sykehusinnleggelse kan være aktuelt for noen. Det viktigste ved diaré er å få i seg nok væske med litt salt og sukker, spesielt for eldre og syke.

Antibiotika brukes vanligvis ikke mot diaré.

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.