Forkjølelse

Forkjølelse er en av de vanligste sykdommene vi har, og varer sjelden i mer enn noen dager. Det finnes ingen kur mot forkjølelse, men symptomene kan lindres.
Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 19. mars 2021 | Sist oppdatert 19. mars 2021

Hva er forkjølelse?

Forkjølelse er en virusinfeksjon i de øvre luftveiene. Det finnes mange virus som forårsaker forkjølelse.

Når du er forkjølet, er luftveiene fulle av virus. Når du nyser, spres viruset i luften med ørsmå dråper. Andre kan puste inn disse dråpene (dråpesmitte). En enda vanligere smittemåte er kontaktsmitte. Det skjer når du holder deg for ansiktet når du nyser og deretter tar på en gjenstand. Andre som tar på gjenstanden, får viruset på hendene, tar seg ved nesen, øyne eller munnen og blir smittet.

Barn blir oftere syke enn voksne. De har gjennomsnittlig fem forkjølelser i året. Voksne har i gjennomsnitt to til tre.

Symptomer

Sykdomsforløpet begynner ofte med vondt i halsen, deretter nysing og snue i nesen. Hodepine og frysninger er vanlig. Små barn kan få feber. Etter hvert sveller slimhinnen i nesen opp og snørret blir tykkere og gulere. Tørrhoste, spesielt om natten, er også vanlig. Noen får opp slim ved hoste. Omtrent halvparten av de som blir smittet, får ømme muskler ved forkjølelse. Irritabilitet og tap av appetitt forekommer også. Forkjølelsen gir oftest mest plager på den tredje dagen før du blir bedre.

Symptomene ligner på en influensa, men ved influensa blir du raskere syk, får feber og føler deg i langt dårligere form.

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling mot forkjølelse, men den går over av seg selv i løpet av noen dager. Det finnes imidlertid legemidler som kan lindre noen av symptomene.

Antibiotika hjelper ikke mot virus. Feil bruk av antibiotika øker antibiotikaresistensen i samfunnet.

Selvhjelp

Når du er forkjølet, bør du ikke overanstrenge deg. Pass på å få i deg nok væske og hold deg varm.

Noen prøver å puste inn damp for å redusere hevelsen i neseslimhinnen. Et varmt bad eller en dusj kan klare opp nesen. Vitamin C tilskudd kan muligens gi mildere forkjølelsessymptomer , men effekten er, hvis den er der, sannsynligvis liten.

Legemidler

Legemidler som brukes ved forkjølelse, er smertestillende, slimhinneavsvellende og hostemedisiner. Man bør være tilbakeholdende med bruk av legemidler til barn under seks år. Smertestillende kan brukes mot vond hals, muskelsmerter eller hodepine. Paracetamol og ibuprofen kan kjøpes uten resept. Paracetamol i for store doser kan gi alvorlig leverskade. Sjekk pakningsvedlegget slik at du unngår overdose.

Slimhinneavsvellende midler kan åpne en tett nese i flere timer. De bør ikke brukes i mer enn en uke. Hostemedisiner er en fellesbetegnelse på flere forskjellige stoffer. Dokumentasjon på effekten er usikker. Hostedempende legemidler kan inneholde morfinlignende stoffer. Disse gir effekt ved å hemme hostesenteret i hjernen. De bør ikke brukes ved bilkjøring.

Prognose

Forkjølelsen går stort sett over av seg selv i løpet av sju til ti dager. Hosten kan imidlertid vare i tre uker eller mer.

Det er som oftest ikke nødvendig å oppsøke lege ved forkjølelse, men det anbefales hvis du ikke er bedre etter en uke eller ved redusert allmenntilstand, spesielt hos de aller yngste og eldste.

Noen ganger oppstår en tilleggsinfeksjon ute i forløpet av en forkjølelse. Det kan være øre-, lunge- eller bihulebetennelse. Lungebetennelse kan være alvorlig, spesielt for eldre, små barn og ved kroniske sykdommer.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.