Hjernehinnebetennelse og blodforgiftning ved meningokokksykdom

Hjernehinnebetennelse og blodforgiftning er bakterieinfeksjoner som kan være livstruende. De fleste overlever med rask behandling.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 10. februar 2023 | Sist oppdatert 10. februar 2023

Brosjyren omtaler ikke hjernehinnebetennelse forårsaket av virus, som er langt mindre alvorlig.

Hva er meningitt og sepsis?

Hjernehinnebetennelse (meningitt) oppstår når en bakterie infiserer væsken rundt ryggmargen og hjernen (cerebrospinalvæsken). Hvis bakteriene kommer i blodet (bakteriemi), kan det også føre til blodforgiftning (sepsis) som er en svært farlig tilstand. Meningokokkbakteriene lever hos mennesket i nese og svelg. Derfra kan de spre seg som luftbåren smitte gjennom små spyttdråper ved hoste og nysing.

Spesielt utsatt for smitte er:

 • Barn under 5 år
 • Barn av foreldre som røyker
 • Ungdommer i alderen 16 til 21 år
 • Studenter og militære som bor tett sammen
 • Eldre over 65 år

Barn i Norge blir ikke vaksinert mot meningokokker som ledd i vaksinasjonsprogrammet, men i russetiden anbefales det å ta en meningokokkvaksine.

Symptomer

Det er veldig viktig å kjenne symptomene på hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Jo tidligere behandling, desto bedre er sjansen for å overleve.

Dette er symptomer på både meningitt og sepsis:

 • Høy feber
 • Nedsatt allmenntilstand med sløvhet/søvnighet
 • Karakteristisk utslett med blødninger i huden

Symptomene kommer ofte veldig raskt med forverring over noen få timer.

Personer med meningokokksykdom får iblant en bestemt type utslett. Det skyldes bitte små blødninger (petekkier) i huden som ikke går bort når du trykker på dem, slik de fleste andre utslett gjør. Noen ganger kan man få større hudblødninger. Hvis du trykker et glass mot utslettet, kan du se rødfargen gjennom glasset. Dette er et svært alvorlig tegn, men ikke alle får utslettet.

Andre symptomer på hjernehinnebetennelse:

 • Hodepine
 • Nakkestivhet
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Tap av matlyst
 • Lysskyhet
 • Forvirring
 • Bevisstløshet
 • Kramper som ved epileptiske anfall

Hvis du har blodforgiftning, kan du ha:

 • Dårlig allmenntilstand
 • Rask pustefrekvens
 • Høy puls
 • Høy feber eller unormalt lav temperatur
 • Blekt ansikt
 • Kalde hender og føtter
 • Skjelving
 • Tørste
 • Smertefulle ledd og muskler

 Spedbarn og barn under to år behøver ikke ha disse symptomene. I stedet kan de:

 1. Være trege, trette eller irritable
 2. Ha oppkast eller spise dårlig
 3. Slutte å tisse eller drikke
 4. Gråte, stønne og sitre
 5. Ha feber, og se bleke eller flekkete ut
 6. Spent og bulende fontanelle
 7. Være stive og ha spasmer eller ha epileptiske krampeanfall

Hvis du eller barnet ditt har slike symptomer må du skaffe behandling omgående! Ikke nøl eller la tid gå til spille. Ring 113 etter ambulanse.

Behandling

Legemidler

Meningokokksykdom behandles med antibiotika. Har du sepsis og det er usikkert om meningokokksykdom er årsaken, får du penicillin og et annet antibiotikum. Vet man helt sikkert hvilken mikrobe det gjelder, kan man bruke penicillin alene ved meningokokkmeningitt. Det er viktig å gi alle med meningokokksykdom antibiotika så snart som mulig. Av og til gis kortison i tillegg til antibiotika ved meningokokkmeningitt. Det kan forebygge skader på nervesystemet.

Behandling av kontakter i nærmiljøet

Enkelte som har vært i nærkontakt med den meningokokksyke inntil en uke før sykdomsutbruddet, anbefales antibiotika for å hindre at de får sykdommen eller sprer bakterier videre. Dette kalles antibiotikaprofylakse. Behandlingen bør starte snarest mulig, vanligvis innen ett døgn. Behandlingstiden er som oftest kun ett døgn, og man bør holde seg hjemme fra skole og barnehage.

I tillegg bør alle som mottar antibiotikaprofylakse anbefales meningokokkvaksinasjon. Behandlingen skal besluttes av ansvarlig kommunelege, Nasjonalt folkehelseinstitutt eller det lokale sykehuset. Fastlegen må være i kontakt med disse.

Prognose

De fleste som får meningokokksykdom, blir friske. Det er imidlertid en alvorlig sykdom, og noen dør dessverre av infeksjonen. Andre kan pådra seg en alvorlig funksjonshemming. Omtrent 10 av 100 personer med meningokokkmeningitt vil dø av sykdommen.

Av de overlevende får om lag 15 av 100 varig funksjonshemming. For eksempel kan de få synshemming, epilepsi, hjerneskade, nedsatt muskelkraft eller redusert hørsel.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.