Influensa

Influensa går vanligvis over av seg selv, men det finnes både forebyggende og symptomlindrende behandling.
Publisert 30. april 2021 | Sist oppdatert 30. april 2021

Hva er influensa?

Influensa er en smittsom virusinfeksjon som gir feber og smerter i kroppen, i tillegg til luftveissymptomer. Influensa er et sesongvirus. Det vil si at smitten kommer oftest i en periode på høsten, vinteren eller tidlig vår. Influensa kan gi alvorlig sykdom og du bør oppsøke lege dersom du:

 • Er over 65 år gammel,
 • Har en kronisk sykdom som diabetes eller nyre-, hjerte- eller lungesykdom
 • Er gravid
 • Føler deg svært syk
 • Har vanskelig for å puste
 • Er syk i mer enn en uke

Små barn bør også undersøkes av lege.

Symptomer

Vanlig symptomer på influensa er:

 • Høy feber (38–40 ºC)
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Tørrhoste
 • Muskel- og leddsmerter
 • Hodepine
 • Vondt i halsen

Forebygging – vaksinering

Omtrent 8 av 10 barn/voksne blir beskyttet mot influensa dersom de lar seg vaksinere. Vaksinen gis som en injeksjon eller nesespray til barn.

Influensavaksinen anbefales hvert år for :

 • Personer over 65 år eller du bor på eldresenter
 • Personer med en kronisk sykdom, som for eksempel hjerte- eller lungesykdom, diabetes eller hiv.
 • Helsearbeidere
 • Gravide i andre eller tredje trimester
 • Andre personer med økt risiko for komplikasjoner

Folkehelseinstituttet gir mer detaljert informasjon om hvem som bør vaksinere seg.

Bivirkninger av vaksinen kan være smerter ved stikkstedet, muskelsmerter og lett feber. Vaksinen i seg selv gir ikke influensa.

Du bør ikke ta influensavaksine hvis du har hatt anafylaktisk allergireaksjon mot egg fordi egg brukes i fremstillingen av vaksinen.

Behandling

Influensa går vanligvis over av seg selv. Det beste er å holde seg hjemme, hvile og drikke rikelig med væske.

Legemidler

Paracetamol eller ibuprofen kan dempe feber, hodepine, smerter i halsen og muskel- og leddsmerter.

Har du økt risiko for å bli alvorlig syk kan legen forskrive antivirale legemidler. Legemidlene må imidlertid tas innen to døgn etter sykdomsutbrudd, og kan i snitt avkorte sykeforløpet med ett døgn og i enkelte tilfeller forebygge komplikasjoner som lungebetennelse.

Penicillin og andre antibiotika fungerer ikke mot virus.

Prognose

Du vil sannsynligvis føle deg ganske syk i en ukes tid. Hoste og tretthet kan vare i rundt to uker. De fleste som får influensa, blir helt friske uten komplikasjoner.

Hos noen kan influensa gi et mer alvorlig sykeforløp. Svært unge, personer over 65 år eller kronisk syke har økt risiko for å få lungebetennelse. Lungebetennelsen skyldes en bakterie og kommer i tillegg til virusinfeksjonen. Rundt 1 av 100 influensasyke trenger sykehusbehandling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.