Revmatisk feber

Revmatisk feber er en alvorlig komplikasjon som kan oppstå etter en ubehandlet halsinfeksjon med streptokokker, vanligvis hos barn. Behandling kan lindre symptomene og forebygge senskader..

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 18. juni 2024 | Sist oppdatert 18. juni 2024

Hva er revmatisk feber?

Sår hals er sjelden alvorlig og går ofte over av seg selv, men infeksjon med en type bakterier som heter gruppe A streptokokker, kan være mer alvorlig. Uten behandling med antibiotika kan det utvikle seg til revmatisk feber. Revmatisk feber (giktfeber) er en sjelden komplikasjon og rammer først og fremst barn. Sykdommen er vanligst hvor medisinsk behandling ikke er lett tilgjengelig, og hvor folk lever trangt. Den er vanligst i det sørlige og vestlige Afrika, deler av Asia og Sør-Amerika. Revmatisk feber er sjelden i vestlige land.

Symptomene på revmatisk feber er ikke forårsaket av selve infeksjonen, men av kroppens reaksjon på den. Immunsystemet, som vanligvis beskytter oss mot infeksjoner, angriper noen av kroppens egne vev samtidig som det angriper streptokokkene.

Dette kan forårsake problemer med leddene, hjernen, huden og hjertet. De fleste av disse problemene er midlertidige og vil gå over av seg selv, men hvis det har oppstått skade på hjertet, er den sannsynligvis permanent. Revmatisk feber kan skade hjerteklaffene, noe som betyr at hjertet ikke kan pumpe blod så effektivt som før.

Symptomer på revmatisk feber

Vanlige symptomer er:

  • Feber
  • Smerte og hevelse i ledd
  • Brystsmerter
  • Kortpustethet
  • Utslett

Noen opplever også ufrivillige bevegelser (chorea). Hos legen vil du bli spurt om disse og andre symptomer. Legen bør også spørre om barnet ditt nylig har hatt vondt i halsen eller skarlagensfeber.

Dersom det er mistanke om revmatisk feber, vil legen lytte på barnets hjerte for bilyder og uvanlig hjerterytme.

Ved mistanke om klaffefeil, blir barnet lagt inn på sykehus for flere undersøkelser og behandling. Det er mulig å ta en blodprøve for å kontrollere om barnet har hatt en streptokokkinfeksjon.

Behandling av revmatisk feber

Bortsett fra skader på hjertet, forsvinner symptomene på revmatisk feber av seg selv etter noen uker, men behandling vil gjøre sykdomsforløpet kortere.

Symptomlindring

Det første legen vil gjøre er å forskrive antibiotika mot infeksjonen, og sannsynligvis anbefale smertestillende legemidler mot leddsmerter. Dette kan være paracetamol, eller et anti-inflammatorisk legemiddel som ibuprofen eller naproksen. Behandlingen kan redusere både hevelse og smerter i ledd.

Langvarig antibiotikabehandling

Det er vanlig med tilbakefall av revmatisk feber uten behandling. Dette kan forårsake mer hjerteskade. Så leger anbefaler derfor langvarig behandling med antibiotika, ofte i mange år.

Barnet ditt vil sannsynligvis trenge en injeksjon med antibiotika hver tredje eller fjerde uke. For barn med mindre alvorlige symptomer kan antibiotikabehandling i ett år være tilstrekkelig.

Hjertesviktbehandling?

Dessverre er det fare for permanent skade på hjertet forårsaket av revmatisk feber. Legen vil vurdere om det er gunstig med hjertemedisiner og vanndrivende legemidler (diuretika) slik at kroppen blir kvitt overflødig væske som kan hope seg opp når hjertet ikke pumper godt nok.

Noen har skader som er så ubetydelige at de ikke trenger legemidler for å hjelpe hjertet.

Sydenhams chorea

Sydenhams chorea er en hjernesykdom som kan ramme noen barn etter revmatisk feber. Hjernesykdommen kjennetegnes av episoder med rykkvise bevegelser, vanligvis av hender, føtter og i ansiktet. På youtube finnes videoopptak som viser dette.

Sydenhams chorea går vanligvis over etter noen uker eller måneder. De fleste barn trenger ikke medisinsk behandling, bare beroligelse og støtte, og et rolig miljø der de kan hvile og slappe av.

For barn med alvorlige symptomer på Sydenhams chorea, eller med symptomer som varer lenge, kan legemidler hjelpe. Legemidlene kan forårsake bivirkninger, og er vanligvis siste utvei.

Prognose

Ved behandling forsvinner symptomene på revmatisk feber vanligvis etter en uke eller to. De fleste pasienter kan forlate sykehuset innen to uker.

Barnet må ta blodprøver en stund fram til tegnene på infeksjon er borte. Dette vil trolig være to ganger i uka til å begynne med, så gradvis sjeldnere. Barnet kan også trenge kontroller hos en hjertelege (kardiolog), hver sjette måned til å begynne med, deretter hvert eller annethvert år.

Faren ved revmatisk feber er ikke feberen i seg selv, men mulig hjerteskade hvis barnet ditt får en ny episode i framtiden. For å forhindre sykdomsforverring, er det viktig at du ikke slutter med den langvarige antibiotikabehandlingen som legen anbefaler.

Streptokokker er en vanlig infeksjon i munn og hals. Barn som har hatt revmatisk feber, må være spesielt oppmerksom på munnhelse. Dette innebærer å:

  • Pusse tennene forsiktig og regelmessig
  • Ikke utsette behandling av tann- eller munnproblemer
  • Sørge for at halsbetennelser behandles tidlig

Noen med hjerteklafflidelse etter revmatisk feber, må få antibiotika før større tannbehandling. Sørg for at du forteller tannlegen at barnet har gjennomgått sykdommen.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.