Testikkelkreft

Testikkelkreft har bedre prognose enn nesten alle andre kreftformer, og de fleste menn kan fortsatt ha sex og bli fedre etter behandling.
Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 05. april 2021 | Sist oppdatert 05. april 2021

Hva er testikkelkreft?

Ved testikkelkreft dannes en ondartet svulst (tumor) inne i testikkelen. Ubehandlet kan kreftceller spre seg til andre deler av kroppen.

Testikkelkreft har som oftest god prognose og enklere å behandle sammenlignet med mange andre kreftformer. Selv menn med langtkommen kreft med spredning har gode muligheter for å bli helt friske.

Symptomer

Det vanligste symptomet på testikkelkreft er en klump eller hevelse i testikkelen. Det er sjelden man får kreft i begge testiklene, så klumpen er vanligvis på én side. Ikke alle kjenner en distinkt klump.

Behandling

Første del av behandlingen er en enkel operasjon som fjerner testikkelen som er rammet av kreft.  Den kreftfrie testikkelen kan fremdeles produsere hormonene og sæden du trenger for å ha sex og bli far. Etter operasjonen vil noen trenge stråling eller cellegift (behandling med kreftdrepende medikamenter), men for menn med kreft på et tidlig stadium kan kun operasjonen være tilstrekkelig.

Kirurgi

Operasjonen for å fjerne en testikkel krever sykehusinnleggelse. Før operasjonen vil du få generell anestesi slik at du sover. Testikkelen blir operert ut gjennom et snitt nede i buken, nær lysken. Du vil sannsynligvis tilbringe et par dager på sykehuset etter operasjonen. Etter hjemkomst bør du ta det rolig de første tre–fire ukene. Du vil også få smertestillende ved behov. Testikkelen som er fjernet kan erstattes med en kunstig silikontestikkel.

Det er sjelden det oppstår komplikasjoner etter en testikkeloperasjon. Eksempler på mulige komplikasjoner er:  

  • Blødning
  • Infeksjon
  • Et kraftig blåmerke (hematom)
  • Skader på nerver, noe som vil kunne medføre en nummenhet i lysken

Risikoen for tilbakefall er lavere hos menn som fjerner hele testikkelen, ikke bare kreftsvulsten.

Noen trenger ytterligere en operasjon for å fjerne kreft som har spredd seg til lymfeknutene. Disse lymfeknutene finner du i området mellom navlen og ryggen. Tidligere var det ganske vanlig at det oppstod nerveskader hos menn under operasjonen. Nerveskade kan hindre sædutløsning når du får orgasme, og gjør det vanskeligere å bli far uten fertilitetsbehandling. Moderne operasjonsteknikk har redusert sannsynligheten for at dette problemet skal oppstå betydelig. De nye teknikkene kalles nervebesparende kirurgi og kikkhullskirurgi.

Avventende holdning etter kirurgi

Har du kreft i et tidlig stadium kan det noen ganger være tilstrekkelig med operasjon. Er du blant de som regnes som friske etter inngrepet, kan legen anbefale at du kommer til regelmessige kontroller fremfor mer behandling. Du unngår bivirkningene av stråling og cellegift, men du har en høyere risiko for tilbakefall. Dersom kreften kommer tilbake, kan du fortsatt få behandling med stråling og cellegift. Drøft gjerne med legen om fordeler og ulemper ved å vente med behandling.

Cellegift

Hensikten med cellegiftbehandling (kjemoterapi) er å drepe kreftcellene og hindre at kreften sprer seg. Vanligvis brukes en kombinasjon av ulike typer cellegifter. Legemidlene gis oftest intravenøst, over noen få dager om gangen. Antallet behandlinger du trenger avhenger av hvor mye kreften har spredd seg.

Cellegift har bivirkninger som for eksempel kvalme og diaré. Høyere doser kan forårsake betennelse i munnen, hårtap eller anemi (blodmangel) som gir tretthet.

Strålebehandling

Strålebehandling benytter høyenergi røntgenstråler til å drepe eventuelle gjenværende kreftceller etter kirurgi. Behandlingen foregår på sykehuset, og gir ingen smerter. Du vil få kortvarige behandlinger fem dager i uken i noen uker. Kreft i et tidlig stadium behandles noen ganger med lavere doser, og gir færre bivirkninger.

Prognose

Det er gode muligheter for at du kan bli helt frisk av testikkelkreft. Prosentandelen av menn som blir helt friske av testikkelkreft i tidlig stadium nærmer seg hundre, og selv menn med spredning av kreften har stor sannsynlighet for å bli helt friske.

Vil jeg kunne ha sex?

Du kan ha et helt normalt sexliv etter behandling av testikkelkreft.

Vil jeg kunne få barn?

Mange blir fedre selv etter behandling mot testikkelkreft, men har du fjernet begge testiklene vil du ikke kunne gjøre en kvinne gravid på den naturlige måten. Det er en risiko for at både stråling og cellegiftbehandling reduserer sjansene dine for å bli far. Men sædkvaliteten vil ofte bedres med tiden.

Dersom du planlegger å få barn, vil legen sannsynligvis anbefale at du ikke gjør partneren gravid i en viss tid etter at behandlingen er avsluttet. Du vil kunne få beskjed om å vente i seks måneder eller ett år. Det er fordi det kan være en risiko for medfødte misdannelser hos barnet hvis sædcellene dine har blitt skadet. Ved å vente, får du normalisert sædkvaliteten. Uavhengig av hvilken behandling du får, om du fjerner én eller begge testikler, bør du fryse ned sæd før behandlingen starter. Hvis legen ikke nevner dette, bør du spørre om det. 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.