Skåringsverktøy for ADHD-utredning finner du her

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy, til bruk ved utredning og oppfølging av ADHD. Du finner lenker til verktøyene her.

Skåringsverktøy for ADHD-utredning finner du her
Rundt fem prosent av alle barn har ADHD, ifølge oppslagsverket BMJ Best Practice. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 26. september 2023 | Sist oppdatert 25. september 2023

 

Dersom du utreder en pasient for ADHD, kan testene vi har samlet for ADHD-området være til hjelp. Du finner testene ved å klikke på Skåringsverktøy fra ADHD-siden. Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene på Helsebibliotekets sider.

Ved spørsmål om ADHD skal det gjøres en bred kartlegging av utviklingshistorie, ulike symptomer, funksjonsvansker, belastninger i pasientens liv, somatisk helse, og andre relevante forhold, skriver Legemiddelhåndboken. Det er ingen spesifikke tester som alene kan gi diagnosen ADHD, og diagnosen må bygge på atferdsobservasjon over tid. Det finnes flere intervju- og spørreskjemaer basert på de diagnostiske kriteriene. Oppslagsverket BMJ Best Practice har en grei oversikt over kriterier for å stille diagnosen hos barn og hos voksne. Ifølge BMJ Best Practice har rundt fem prosent av alle barn ADHD.

Helsebiblioteket har publisert et videokurs for utredning av ADHD hos voksne, utarbeidet av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes. Videoene er basert på Helsedirektoratets retningslinje for ADHD.

Verktøyene du kan bruke for pasienter med ADHD omfatter blant annet:

For barn: SNAP-IV (Swanson, Nolan andPelham questionnaire), Kiddie-SADS

For voksne:

  • ASRS VI.I (et selvrapporteringsskjema for voksne),
  • DIVA (intervjuskjema for voksne),
  • WURS (et selvrapporteringsskjema)

Aktuelle lenker:

ADHD på Helsebiblioteket

Hele Helsebibliotekets samling av skåringsverktøy

Denne artikkelen er en oppdatert versjon av en tidligere artikkel på PsykNytt publisert 28.05.2018.

Relevante søkeord: ADHD, skåringsverktøy, tester, atferdsforstyrrelser, hyperaktivitet, barn, diagnostikk, utredning