UpToDate: Lavere dødelighet hos pasienter med ADHD som bruker legemidler

Det anerkjente oppslagsverket UpToDates nyhetstjeneste What’s New trekker frem en ny og omfattende svensk studie av dødsrisiko hos voksne ADHD-pasienter. De som fikk medisiner, hadde litt lavere dødsrisiko.

UpToDate: Lavere dødelighet hos pasienter med ADHD som bruker legemidler
Studien gir støtte til medikamentell behandling av ADHD, fremholder forfatterne. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 23. april 2024 | Sist oppdatert 23. april 2024

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er assosiert med høyere dødelighet enn i den generelle befolkningen, men om behandlingen endrer risikoen er ikke avklart.

Den nye observasjonsstudien, publisert i 2024, inkluderte nesten 149 000 personer med ADHD i Sverige, med gjennomsnittsalder 17 år. Studien konkluderte med at der behandling med legemidler ble startet opp innen tre måneder, var dødelighet lavere av alle årsaker. Dødeligheten var også lavere for unaturlige årsaker, for eksempel selvmord, utilsiktet skade og utilsiktet forgiftning, i løpet av de påfølgende to årene.

Studien kunne ikke kontrollere for konfundere som ikke ble målt, men som kan ha påvirket dødeligheten, som for eksempel livsstilsfaktorer og sosial støtte. Likevel gir disse dataene generelt ytterligere støtte for medikamentell behandling av ADHD, skriver forfatterne.

Les mer: Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults – Treatment Overview (UpToDate)

Helsebiblioteket har kjøpt fri UpToDate for alle i Norge (med norsk IP-adresse). Dersom du skal bruke UpToDate hjemmefra, bør du følge instruksjonene her først: Tilgang til UpToDate.

Aktuelle søkeord: ADHD, mortalitet