Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Lenke: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Korttittel: Psykisk helsevernloven

Description:

Lovtekst. Inneholder lenker til endringer og sentrale forskrifter. Rundskriv hos hele regjeringen.no. Lovens forarbeider. Rundskriv hos Helsedirektoratet.

Tema: Lover og regler, Psykisk helse, Samfunnsmedisin og folkehelse, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helse, Beredskap

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk