Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster i fordøyelsessystemet

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2020 Skriv ut

Generelt om nevroendokrine neoplasmer

Nevroendokrint carcinom (NEC)

Duodenum

Pankreas