Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster i fordøyelsessystemet

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2020

Generelt om nevroendokrine neoplasmer

Nevroendokrint carcinom (NEC)

Nevroendokrin tumor G3 (NETG3)

Øsofagus

Ventrikkel

Duodenum

Pankreas

Tynntarm

Appendiks

Rektum

NET med ukjent utgangspunkt