Utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy

Sist faglig oppdatert: 25. april 2018

Introduksjon til samtale om vold

Identifisere voldsrisiko

Hvem bør vurdere voldsrisiko

Videre utredning i samtale med pasient og andre involverte

Strukturert klinisk vurdering (SKV)

Verktøy for innledende kartlegging av voldsrisiko

Verktøy for omfattende risikoutredning

Verktøy for voldsrisikovurdering av unge

Risikohåndtering

Sekundærforebyggende tiltak

Samarbeid og kommunikasjon om voldsrisikohåndtering

Arbeidsform, metode og kunnskapsgrunnlag