Prioriteringsveileder – urologi

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for urologi

Bekkensmerter/Chronic Pelvic Pain Syndrom(CPPS)/PBS/IC/Prostatitt

Blærekreft

Hematuri

LUTS

Nyrekreft

Prostatakreft

PSA (monosymptomatisk forhøyet)

Scrotaltilstander - øvrige, unntatt testikkelkreft

Stein i øvre urinveier

Testikkelkreft

Urinveisinfeksjoner