Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Sist faglig oppdatert: 15. desember 2023

Målgrupper og virkeområde for veilederen

Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​__

God kvalitet og faglig forsvarlighet innen koordinering, habilitering og rehabilitering

Medvirkning, informasjon og kommunikasjon

Læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten

Habilitering og rehabilitering i kommunene

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Avklaring av ansvar og oppgaver mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innen habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering i lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

Individuell plan og koordinator