Nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2023

Barnevernstjenestens vurdering og start

Samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenestene

Kartlegging og utredning i helsetjenestene

Statusmøte

Avslutning av nasjonalt forløp