Nasjonalt pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022

Henvisning og start

Kartlegging og utredning

Behandling og oppfølging

Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose

Taushetsplikt og samtykke

Bruker- og pårørendemedvirkning ved rusmiddeloverdose

Avslutning og videre oppfølging

Registrering av koder