Nasjonalt pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022

Henvisning og start

Kartlegging og utredning

Behandling og oppfølging

Avslutning og videre oppfølging

Registrering av koder