Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

3 Barn og ungdom under 18 år uten symptomer på cøliaki, men med økt risiko

Sist faglig oppdatert: 05.01.2016

 

barn-og-ungdom-under-18-ar-uten-symptomer-pa-coliaki.png

 

 

1) 1. grads slektning med cøliaki, Down syndrom, Turner syndrom, Williams syndrom, IgA-mangel, IgA nefropati, autoimmun thyroideasykdom, autoimmun leversykdom.

Ved Type 1 diabetes har ca 95% uansett disponerende HLA-type for cøliaki, slik at HLA-typing i liten grad avklarer framtidig risiko for cøliaki.

2) Hos disse pasientgruppene (unntak 1. grads slektning med cøliaki) vil det forekomme større fluktuasjoner i antistoffnivåer enn hos friske individer. For å unngå unødige gastroskopier m/ narkose skal disse pas. derfor følges med nye serologiske tester hver 6. mnd til de enten normaliseres eller faller inn under en av gruppene som skal henvises til gastroskopi.  

Barn <18 år som er HLA pos. og uten symptomer men som har 1. grads slektning med cøliaki bør  gjennomføre cøliakiscreening (IgA TG2 og/ eller anti DGP) f.eks. hvert 2.-3. år.