Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

Innledning

Sist faglig oppdatert: 01.02.2016

Europeiske retningslinjer for diagnostikk av cøliaki hos barn kom i sin tredje revisjon i 2012 (1). Den viktigste endringen er at noen barn kan få stilt diagnose uten tynntarmsbiopsi. Kosthold som inneholder gluten er fortsatt nødvendig for å stille diagnosen.

Barneleger som arbeider innen dette feltet i Norge har tilpasset retningslinjene til norske forhold. Gjennom Norsk Barnelegeforening og i samarbeid med fagrådet i Norsk Cøliakiforening har vi utvidet retningslinjene til en omtale av oppfølging og om tilfeller der diagnosen er vanskelig. En mer detaljert omtale finnes også i Generell veileder i pediatri.

Vi ønsker med dette at helsepersonell som er i kontakt med familier med mistenkt eller påvist cøliaki skal finne nyttig praktisk informasjon. Har du kommentarer til innholdet, formen eller tekniske detaljer, kan du ta kontakt med en av forfatterne. 

 

Med vennlig hilsen

Ketil Størdal

Nestleder i Norsk Barnelegeforening

Oslo, 1. februar 2016. 

 

Forfattere

Disse har vært med å utarbeide retningslinjen:

Ketil Størdal (f. 1966)
Dr Med. Spesialist i pediatri. Forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Overlege ved Sykehuset Østfold, barneavdelingen.
Dr. Størdal reports other from Norsk Cøliakiforening,  outside the submitted work; .

Christine Olbjørn, (f. 1969)
overlege på barne og ungdomsklinikken Ahus, spesialist i pediatri med barnegastroenterologi som spesialfelt. Phd stipendiat, forsker på kroniske tarmsykdommer hos barn.
Dr. Olbjørn has nothing to disclose.

Florin B. Vikskjold (f. 1976)
er spesialist i pediatri, med spesialkompetanse i pediatrisk gastroenterologi. Han er seksjonsoverlege ved Seksjon for poliklinikk og dagbehandling ved Drammen Sykehus, Vestre Viken HF, og sitter i styret for Barnelegeforeningens interessegruppe for pediatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring.
Dr. Vikskjold has nothing to disclose.

Hans Kristian Holm (f. 1969)
er spesialist i barnesykdommer. Han er seksjonsoverlege for Barne- og ungdomspoliklinikken ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.
Dr. Holm has nothing to disclose.

Referanse

  1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo IR, Mearin ML, Phillips A, Shamir R, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(1):136-60.