Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

5 Oppfølging av barn med cøliaki

Sist faglig oppdatert: 05.01.2016

Behandling og introduksjon av glutenfri kost

 • Strengt glutenfri diett startes opp umiddelbart etter at cøliakidiagnosen er stilt. Glutenfri havre tillates. Nødvendigheten av livslang behandling understrekes. Initialt anbefales laktoseredusert/-fri kost i en begrenset periode (2-3 måneder) ved mistanke om sekundær intoleranse.
 • Jerntilskudd og multivitamin inkl folsyre gis på indikasjon.
 • Barnelege orienterer om sykdommen i forbindelse med diagnosetidspunkt.
 • Barnets foreldre og barnet selv (avhengig av alder) henvises til klinisk ernæringsfysiolog for gruppebasert eller individuell undervisning.
 • Foreldre oppfordres til å kontakte Norsk Cøliakiforening (www.ncf.no).
 • Krav om grunnstønad sendes til NAV (barnelege fyller ut ”Legens uttalelse”).
 • Epikrise/notatkopi til primærlege sendes så snart som mulig.


Oppfølging og kontroll

 • Poliklinisk kontroll gjennomføres etter 6 mnd (kortere ved alvorlig klinisk bilde ved diagnosetidspunkt).
 • Overføring til fastlege vurderes dersom pasienten er frisk og har normale antistoffer ved poliklinisk kontroll.
 • Avhengig av lokale forhold kan videre kliniske kontroller med fordel overlates til privatpraktiserende spesialister.
 • Kontroll anbefales med 2 års intervaller inntil pasienten er ferdig utvokst, evt tettere avhengig av behov og compliance (for eksempel kan pasienter som ikke har klinisk reaksjon på gluten streve mer med å holde dietten).
 • Klinisk kontroll bør minst inneholde: Høyde/vekt, Hb, ferritin, IgA TG2 og evt. IgG DGP (ved alder < 2 år og/eller IgA-mangel). Screening for assosierte tilstander (eks hypothyreose) vurderes individuelt.
 • Henvisning til ny konsultasjon hos KEF ved diettsvikt eller særskilt behov (for eksempel ungdom 16-18 år som fikk diagnosen som barn).
 • Rehenvisning til barnepoliklinikk ved manglende effekt av diett eller komplikasjoner.