Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

Forord

Akuttveileder i Pediatri

Akuttveileder i pediatri har vært en populær veileder siden første utgave kom ut i 1998. Andre utgave ble publisert i 2007 og tredje utgave ble revidert i perioden 2013-2015.

I 2018 gikk vi over til en ny plattform, der nettversjon og mobil app oppdateres synkront. Dette gjelder både Akuttveileder og Generell veileder i Pediatri. Vi tilstreber kontinuerlig oppdatering på nett slik at Veilederne blir dynamiske. Vi vil i 2021 også starte arbeidet med en grundig gjennomgang og oppdatering av hele Akuttveileder i pediatri. Interessegruppene i Norsk barnelegeforening (NBF) har en sentral rolle i all faglig oppdatering, og arbeidet koordineres av Kvalitetsutvalget i NBF.

Papirversjon av Akuttveilederen, i frakkelommeformat, ble utgitt siste gang i 2015. Etter 2015 er alle oppdateringer gjort i nettversjonen.

Det er et stort arbeid som står bak arbeidet med Akuttveilederen og vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Uten en stor dugnadsinnsats av faglige engasjerte barneleger over hele Norge hadde dette produktet aldri blitt ferdig. Veilederen vil imidlertid kreve kontinuerlig oppdatering og vi er helt avhengig av fortsatt innsats fra Norsk barnelegeforenings medlemmer og interessegrupper for at dette produktet skal holde høyest mulig kvalitet også i fremtiden. Har du ellers kommentarer til innholdet, formen eller tekniske detaljer send en epost til veiledere@barnelegeforeningen.no.