Innholdsfortegnelse

Trygg på skulder i primærhelsetjenesten

Forord

Sist faglig oppdatert: 05.04.2019

Dette er en faglig veileder laget etter Helsedirektoratets regler for kunnskapsbaserte retningslinjer.

Målgruppen er alle som jobber med pasienter med skulderplager i primærhelsetjenesten. Veilederen er basert på fire nyere internasjonale retningslinjer supplert med systematiske oversikter og enkeltstudier. 12 kliniske spørsmål vedrørende bakgrunnskunnskap, diagnostikk og behandling av de vanligste skulderplagene i primærhelsetjenesten er besvart. Anbefalingene er enkle, lite ressurskrevende å følge og i samsvar med kampanjen «Gjør kloke valg». Styrken på anbefalingene er gradert etter kvaliteten på dokumentasjonen (vurdert med GRADE), arbeidsgruppens råd og høringsuttalelser fra sentrale miljøer i Norge. Anbefalingenes styrke er illustrert med opp- eller nedadvendte piler (↑↑), en pil for svak og to piler for sterk anbefaling.

Linker til hele veilederen, de kliniske spørsmålene, eksempler på øvelser, medlemmene i ekspertgruppa, søk, søkeresultat, referanser og vurdering av dokumentasjonen finner du i rammen til høyre.

 

For ekspertgruppa, mars 2019

Niels Gunnar Juel