Rundskriv om Helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse - oppgaver og samarbeid

Sist faglig oppdatert: 03. juli 2023

Ansvar for å hjelpe personer med antatt psykisk lidelse og hjemler for tvang/makt

Politiets bistandsplikt

Politiets varslingsplikt og begjæring om tvungen legeundersøkelse, tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

Dokumentasjonsplikt

Utveksling av helse- og personopplysninger mellom helsetjenesten og politiet

Vedlegg til rundskriv