Psykisk helsevernloven med kommentarer

Sist faglig oppdatert: 05. desember 2022

Alminnelige bestemmelser

Særlige samtykkebestemmelser

Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern

Gjennomføring av psykisk helsevern

Sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Kontroll og etterprøving

Domstolprøving

Forskjellige bestemmelser