Å bruke forskningsbasert kunnskap i praksis er spennende og utfordrende. Denne prosessen kalles ofte kunnskapstranslasjon som er å overføre forskningsbasert kunnskap til handling i praksis. Et annet begrep er implementering.

anvende kbp

Viktige elementer for å bruke forskning i praksis er:

  • God tilgang til forskningslitteratur
  • Økt kunnskap i å forstå forskning
  • Ledelsesforankring og kollegial støtte
  • Oppmuntring til å anvende forskning i praksis


Gro Jamtvedt, OsloMet – storbyuniversitetet, gir deg mer informasjon om implementering av KBP. Gro underviser i KBP og har skrevet lærebøker om emnet:

 

(/kunnskapsbasert-praksis/anvende)