E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Mye av innholdet på kunnskapsbasertpraksis.no er nå integrert i et e-læringskurs.

Kurset er utviklet for leger i spesialisering, men kan tas av alle. Det er tilgjengelig i de regionale helseforetakenes læringsportaler. Hvis du er ansatt i et helseforetak, anbefaler vi at du tar kurset via læringsportalen slik at det blir registrert at du har gjennomført kurset. Noen av læringsportalene gir mulighet for innlogging som ekstern bruker med tilhørende dokumentasjon av gjennomførte kurs. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset via lenkene under. Denne gjennomføringen blir da ikke dokumentert.

Kurset består av en rekke delkurs, hvorav et med flere moduler. Innholdet er hentet fra kunnskapsbasertpraksis.no og er tilpasset til e-læring av e-læringskoordinatorer Lena Marie Haukom, Sørlandet sykehus og Bente Langvik Olsen, Sykehuset Innlandet i samarbeid med Irene Wiik Langengen og Hilde Strømme, Folkehelseinstituttet. Hele kurset tar 4-5 timer å gjennomføre.  

Kurs 1: Introduksjon

Gjennomføringstid: ca. 15 minutter.

Kurs 2: Refleksjon og spørsmålsformulering

Gjennomføringstid: ca. 30 minutter.

Kurs 3: Litteratursøk

Gjennomføringstid: ca 40 minutter.

Kurs 4: Kritisk vurdering 

Kritisk vurdering er et stort tema, og kurset er derfor delt opp i to deler. Del A handler om kritisk vurdering av ulike typer studier, og er delt opp i syv moduler. Hver modul tar mellom 10 og 15 minutter å gjennomføre. Øvelsesoppgaver i å vurdere artikler er ikke medregnet. Del B handler om statistikk og tar ca. 40 minutter å gjennomføre. 

Kurs 4A, modul 1: Innledning om kritisk vurdering

Kurs 4A, modul 2: Systematiske oversikter

Kurs 4A, modul 3: Randomisert kontrollert studie

Kurs 4A, modul 4: Kvalitativ metode

Kurs 4A, modul 5: Tverrsnittstudie

Kurs 4A, modul 6: Diagnostiske tester

Kurs 4A, modul 7: Faglige retningslinjer

Kurs 4B: Kritisk vurdering - statistikk

Kurs 5: Anvendelse og evaluering

Gjennomføringstid: ca 35 minutter

 

 

 

(/kunnskapsbasert-praksis/e-laeringskurs)