4. Kritisk vurdering

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Forskningsresultater kan ikke brukes ukritisk. Hensikten med kritisk vurdering (trinn 4) er å vurdere gyldigheten av informasjonen i studien. Det er viktig at den metodiske kvaliteten og konteksten studien er gjennomført i blir vurdert.

Sirkel som viser hvor trinn 4 i kunnskapsbasert praksis foregår

(Større versjon)

 

Hvorfor vurdere?

Denne delen er en innføring i hvordan du kritisk vurderer den metodiske kvaliteten i forskningsartikler. Du lurer kanskje på hvorfor det er nødvendig å vurdere artikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter? Selv om artikler er publisert i velrenommerte tidsskrifter, er det likevel viktig å vurdere artikkelens gyldighet, metodiske kvalitet, resultater og overførbarhet.

Tabellen med kjernespørsmål, hvilken type kunnskap disse gir og hvilken forskningsmetode som er best egnet, er et godt utgangspunkt når du skal kritisk vurdere artikler. I tillegg til at kritisk vurdering sier noe om hvor god artikkelen er, kan du også bruke den for å lære mer om forskningsmetode.

KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem?Prevalens – forekomstTverrsnittstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske?Årsak – etiologiKohortstudie
Kasus-kontrollstudie
Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet?DiagnostikkTverrsnittstudie (med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet?Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie (RCT)
Hvordan går det med den som har problemet?Prognose – sykdomsforløpKohortstudie
Hvordan oppleves det? Hva er det som gjør at det virker?Erfaringer og holdningerKvalitative metoder

Sjekklister

Det er utarbeidet sjekklister som gjør det lettere å kritisk vurdere den metodiske kvaliteten i vitenskapelige artikler. Ulike spørsmål krever ulike forskningsmetoder, og du må derfor bruke sjekklister som passer forskningsmetoden i den enkelte artikkelen.

Statistikk

Statistikk er viktig for å forstå resultatene i en artikkel, men mange har et anstrengt forhold til tall og statistikk. Under lenken Statistikk øverst på siden finner du lenker til sider som på en enkel måte og ved hjelp av konkrete eksempler gir en innføring i statistikk. Vi anbefaler også artikkelen Brurberg KG, Hammer H. Hvorfor trenger vi statistikk?. Sykepleien Forskn. 2013;8(1):78-82.

 

(/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering)