I Helsebiblioteket finner du mange databaser og kunnskapsressurser. Før du starter et søk er det lurt å tenke over:

1. Hva er spørsmålet mitt?

I trinn 2, spørsmålsformulering, presiserer vi problemstillingen og bestemmer type kjernespørsmål. Dette er viktig for å finne relevant forskningsbasert kunnskap effektivt. Du må for eksempel bruke andre kilder for å finne forskning på spørsmål om pasienterfaringer enn på spørsmål om effekt av tiltak.

2. Hva skal jeg lete etter?

Et viktig prinsipp i kunnskapsbasert praksis er å lete etter oppsummert forskning før du leter etter enkeltstudier. Oppsummert forskning kan være kvalitetsvurderte studier og systematiske oversikter. Det kan også være gode faglige retningslinjer der anbefalingene støtter seg på studier og oversikter som er systematisk samlet inn og kvalitetsvurdert.

Kunnskapspyramiden er en modell som hjelper deg å velge hva du skal søke etter og hvor du skal finne det. Kilder til oppsummert forskning ligger øverst i pyramiden og kilder til enkeltstudier ligger nederst. Start så høyt opp i pyramiden som mulig.

 

Kunnskapspyramiden eksempler kilder

(Større versjon

I denne videoen får du en kort innføring i Kunnskapspyramiden.


Her er en oversikt over de ulike kjernespørsmålene og aktuelle kilder: Kjernespørsmålene og kildevalg (PDF, 380 KB).

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/kildevalg)