Ulike databaser krever ulike måter å søke på. Derfor må du gjøre deg kjent med søketeknikken til den eller de basene du skal søke i.

Kombinere søkeord

Når du har funnet relevante søkeord må du kombinere dem på riktig måte i databasen ved å bruke kombinasjonsord (boolske operatorer). De vanligste kombinasjonsordene er AND, OR og NOT.

Boolske operatorer

AND avgrenser søket fordi begge søkeordene må være med i artikkelreferansen: dementia AND exercise.

OR utvider søket ved å gi treff på artikkelreferanser som inneholder enten det ene, det andre eller begge søkeordene: dementia OR alzheimers.

NOT avgrenser søket fordi kun det ene, ikke det andre søkeordet, skal være med i artikkelreferansen:
dementia NOT drug therapy. Viktig: NOT må brukes med stor forsiktighet for du risikerer å ekskludere relevante treff ved bruk av NOT. 

Vilde Farup Halvorsen fra OsloMet forklarer boolske operatorer (2:39) 

Trunkering

Trunkering brukes når du søker på tekstord. Å trunkere betyr å søke på stammen av et ord for å få med entalls-/flertallsendelser og ulike varianter av ordet. Svært ofte er trunkeringstegnet en stjerne (*).  Et søk på vaccin* gir treff på vaccine, vaccines, vaccination, vaccinating osv.

Vilde Farup Halvorsen fra OsloMet forklarer trunkering (1:00)

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/soketeknikker)