1. Refleksjon over egen praksis

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Å reflektere over egen praksis er en forutsetning for å kunne praktisere kunnskapsbasert. Det at du stiller deg spørsmål om hvorfor du gjør ting er vesentlig.

Sirkel som viser hvor trinn 1 i kunnskapsbasert praksis foregår

(Større versjon)

Tenk deg at du jobber på en sengepost der pasientene har kirurgiske sår. Hvordan man steller slike sår kan variere fra arbeidsted til arbeidssted og mellom sykepleiere på samme arbeidssted. Når det kommer nyansatte læres de gjerne opp av erfarne sykepleiere som gjør det på "sin måte". Dette innebærer at det kan være stor variasjon i praksis.

I slike situasjoner er det viktig å stille seg en del spørsmål, for eksempel:

  • Hvorfor gjør noen det på en måte mens andre gjør det på en annen måte? 
  • Hva betyr det for pasientene at det gjøres på forskjellige måter?
  • Er den ene metoden bedre enn den andre?

I det hele tatt er det viktig å spørre seg om hvorfor vi gjør det vi gjør. Diskuterer vi med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i vår fagutøvelse? Er det kultur på arbeidsplassene for å stille spørsmål om hva vi gjør? Legger ledere til rette for refleksjon?

I denne videoforelesingen snakker fysioterapeut Nina Rydland Olsen ved Høgskulen på Vestlandet om hvordan reflektere over egen praksis (5:06).

(/kunnskapsbasert-praksis/refleksjon)