Hvilken metode som brukes i forskning kalles gjerne forskningsdesign eller forskningsmetode. Hvilke type kjernespørsmål du har avgjør valg av forskningsmetode. Tabellen under beskriver kjernespørsmål i helsetjenesten, hvilken kunnskap de kan gi, og hvilken forskningsmetode som besvarer dem best.

KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem?Prevalens – forekomstTverrsnittstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske?Årsak – etiologiKohortstudie
Kasus-kontrollstudie
Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet?DiagnostikkTverrsnittstudie (med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet?Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie (RCT)
Hvordan går det med den som har problemet?Prognose – sykdomsforløpKohortstudie
Hvordan oppleves det? Hva er det som gjør at det virker?Erfaringer og holdningerKvalitative metoder

 

Lurer du på hva de ulike forskningsmetodene innebærer? Lillebeth Larun, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, gir en kort presentasjon av noen av de viktigste forskningsmetodene. Lillebeth underviser i KBP (7:14 min): 

Test deg selv: Studiedesign

(/kunnskapsbasert-praksis/sporsmalsformulering/forskningsmetode)