Demens er en sykdom som medfører gradvis reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne. Sykdommen representerer en av de største helseutfordringene i Norge.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Ernæring og kreftpasienter

God ernæring er viktig for eldre kreftpasienter

Godt kosthold kan bidra til at kreftpasienter tåler behandlingen bedre, får økt livskvalitet og lever lenger. Eldre med kreftsykdom har en særlig risiko for dårlig ernæringsstatus, både som en følge av den normale aldringen og sykdommens konsekvenser. I denne fagartikkelen poengteres viktigheten av tidlig identifisering og målrettet behandling i både sykehus og kommune.

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Helsedirektoratets veileder for oppfølging

Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet sin veileder ser på helseforetakene og kommunene sine plikter, utredning, behandling og oppfølging, informasjon og støtte, prosess og kunnskapsgrunnlag.

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Senter for omsorgsforskning i samtale med Ann Karin Helgesen som har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

Vår Mathisen, stipendiat ved UiT Norges Arktiske Universitet, har, i samarbeid med forskerne Aud Obstfelder, Geir F. Lorem og Per Måseide, publisert en sentral artikkel om brukermedvirkning i distriktspsykiatrien.

Pårørendeprosjektet i Bodø

Pårørendeprosjektet i Bodø

Artikkel på Omsorgsforskning.no om Pårørendeprosjektet i Bodø. Prosjektleder Camilla Johansen forteller om hvordan prosjektets framtid er uklar.

(/omsorgsbiblioteket/demens)